Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en het gebruik van de UCare4 website zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840:

Nederland-ICT-Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden-UCare4-versie-juni-2017