Informatiebeveiliging van UCare4 database en webservices volgens ISO27001

Geplaatst op 04 maart 2019 door Clemens Stemerdink in Nieuws

Webservices and databases ISO27001 gecertificeerd

Veiligheid is essentieel in de steeds maar groter wordende digitaal wereld. UCare4 het platform voor veiligheidscontroles en inspecties is daar een sprekend voorbeeld van. Jouw data is heel erg belangrijk en wij als UCare4 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een veel betere informatiebeveiliging. Onze partner Amazon WebServices draagt niet alleen zorg voor automatische backups maar ook voor redundante uitvoeringen van onze servers. Dat betekent dat automatisch wordt overgeschakeld naar een andere fysieke locatie wanneer een datacenter getroffen zou worden met uitval. Het betekent ook dat indien het ineens heel veel gebruikers tegelijk inloggen in UCare4, er automatisch extra servers worden bijgeschakeld. Als gebruiker blijf je dezelfde snelheid ervaren en is inloggen altijd mogelijk ondanks een gebruikerspiek.

De AWS diensten die wij inschakelen zijn ISO27001 gecertificeerd. Dit Information Security Management System (ISMS) toont aan de webservices beveiligingsrisico’s en dat de werkwijzen ten aanzien van beveiliging ervan constant onder de loep worden genomen.