Gemeente- en overheidsinstanties

De app voor gebouwbeheerders

Overheidsinstellingen en gemeenten beheren een diversiteit aan gebouwen waaronder collectieve objecten, sociaal culturele gebouwen, sporthallen en scholen. In deze gebouwen zijn er vaak bouwkundige en installatietechnische wijzigingen. Sommige gebouwen staan leeg anderen hebben diverse huurders. In de meeste gevallen heeft de gemeente of overheidsinstelling de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoudt van deze gebouwen.

Beheer en periodieke controle op bijvoorbeeld Legionella, brandpreventie, zwembadwater, noodverlichtingen en sprinklerinstallatie zijn voorbeelden die noodzakelijk zijn om veilig beheer aantoonbaar te maken.

Management analyse met Google Maps Digitaal logboek Brandmeldinstallatie

Leveranciers onafhankelijk

Er zijn vaak veel partijen betrokken om het beheer en onderhoudt uit te voeren(aannemers, installateurs etc.) en vast te leggen (op papier, digitaal). Het gevolg is versnippering van allerlei manieren van rapporteren. De installateur gebruikt zijn eigen app, de aannemer werkt op papier. Dat zorgt ervoor dat het hele beheer en onderhoudsproces tijdrovend en foutgevoelig is. Daar komt bij dat erin de afgelopen tijd het aantal mensen dat zich bezighoudt met het beheer en onderhoudt daalt.

Slimmer werken is dan ook de opdracht, en daarom maken steeds meer gemeenten en overheidsinstellingen gebruik van UCare4®

Benieuwd wat UCare4® voor jouw kan betekenen?