Nutricia

UCare4 is het enige systeem dat meerdere disciplines in één omgeving ondersteunt. Hierdoor hebben we altijd dezelfde werkwijze ongeacht het inspectiebedrijf. Het scheelt enorm veel tijd want het inplannen van de contractor, het telkens weer opzoeken van informatie en bewaken wie wanneer wat moet doen, komt helemaal te vervallen. Een bijkomend voordeel is dat nu alle veiligheidscontroles en inspecties, inclusief de rapportages, geborgd zijn. KPI monitoring zit met UCare4 onder de knop zonder al het papierwerk.

Meer info